Cách lên đồ Lumburr 2020 – Hướng dẫn chơi, bảng ngọc Lumburr mới nhất

Tìm hiểu bộ kỹ năng của Lumburr

Ỷ Mạnh Vệ Yếu : Lumburr gia tăng cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất trong bán kính 5m xung quanh tăng 80 + (5 mỗi cấp) giáp vật lý và giáp phép.

Đất Bằng Dậy Sóng : Lumburr giận dữ đấm xuống đất hất văng đất đá gây sát thương vật lý. Kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu suy yếu, bị giảm 10/11/12/13/14/15% sát thương vật lý và phép gây ra (chỉ hiệu lực với Tướng), kéo dài 3 giây.

Bất Khả Cản Phá : Lumberr xông về phía trước gây sát thương vật lý đồng thời hất văng những kẻ địch trúng chiêu. Sau khi rớt xuống đất nạn nhân sẽ bị làm chậm 50% trong 1 giây. Đồng đội trúng chiêu sẽ nhận khiên chắn và 15% tốc chạy trong 3 giây.

Long Trời Lở Đất : Lumburr nổi thịnh nộ tạo ra một cơn động đất hất văng kẻ địch, gây sát thương vật lý. Khe nứt tồn tại trong 5 giây khiến những nạn nhân còn bên trong sẽ bị làm chậm 60% và chịu sát thương vật lý trong 5 giây.

Hướng dẫn tăng kỹ năng cho Lumburr

 

Bảng ngọc dành cho Lumburr

Tướng khắc chế Lumburr

Cách lên đồ Lumburr chuẩn cao thủ

Cách chơi Lumburr như game thủ chuyên nghiệp

About The Author

Trả lời