Điều Khoản Sử Dụng

1. Chào Mừng Bạn Đến Với CS Mobile:

Chào mừng bạn đến với trang web “csmobile.vn“. Trang web này được cung cấp và vận hành bởi chúng tôi với mục đích cung cấp thông tin, nội dung và dịch vụ liên quan đến thế giới game. Khi bạn tiếp cận và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tự nguyện đồng ý tuân theo và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng trang web.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, video, mã nguồn và thiết kế, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web không có nghĩa là chúng tôi chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn.

3. Mục Đích Sử Dụng:

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cam kết không vi phạm bất kỳ quy tắc, luật pháp hoặc quy định nào có liên quan đến việc sử dụng trang web. Bạn cũng đồng ý không gây trở ngại đối với người dùng khác, không tạo ra nội dung xâm hại, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

4. Thay Đổi Và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc tạm ngừng hoạt động trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc dịch vụ cho bất kỳ người nào vi phạm các điều khoản sử dụng này.

5. Liên Kết Đến Trang Web Khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài là tùy ý và có nguy cơ riêng.

6. Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin trên trang web một cách chính xác và cẩn thận. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin này luôn hoàn hảo, chính xác và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

7. Điều Khoản Pháp Lý:

Mọi vi phạm về điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chúng tôi xem xét và thực hiện biện pháp pháp lý liên quan, bao gồm việc hủy bỏ quyền truy cập và đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

8. Liên Hệ Với Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: csmobile.vn1@gmail.com

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Điều khoản này có thể được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để phản ánh sự thay đổi trong thực tế và quy định. Mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng và công khai trên trang web của chúng tôi.